Tarieven Zorgaanbod

In ‘Wat betaalt Stichting Pergamijn vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)’ vindt u een toelichting op wat vanuit de Wlz wordt betaald en wat cliënten zelf moeten betalen.

Pergamijn biedt individuele ondersteuning op het gebied van wonen, begeleiding, diagnostiek, behandeling, onderwijs, werken en/ of vrijetijdsbesteding. Zorg op maat. De middelen die hiervoor nodig zijn, ontvangt Pergamijn onder andere via de Wet langdurige zorg (Wlz). Daarnaast is het zo dat een aantal activiteiten door de cliënt zelf moet worden betaald. In ‘Wat betaalt Stichting Pergamijn vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz)’ vindt u een toelichting op wat vanuit de Wlz wordt betaald en wat cliënten zelf moeten betalen.

Uitgangspunt Het Wlz-kompas dat staat op de website van Zorginstituut Nederland is voor deze toelichting het uitgangspunt. In dit kompas staan de meest voorkomende producten en diensten die uit de Wlz-middelen dienen te worden betaald (de zogenoemde standaardverstrekkingen.

Uiteraard kan een cliënt aanvullende wensen hebben. Pergamijn komt waar mogelijk en in goed overleg graag aan deze wensen tegemoet. De kosten hiervan zijn echter veelal volledig voor rekening van de cliënt. Voor de producten en diensten die de cliënt zelf dient te betalen, kan er in bepaalde gevallen een beroep worden gedaan op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de zorgverzekering of (subsidie)regelingen van gemeenten. Voor verdere informatie hierover verwijzen wij u naar de betreffende instanties.

Eigen bijdrage
Alle cliënten die bij Pergamijn wonen, dienen de wettelijk verplichte eigen bijdrage te betalen. Deze bijdrage wordt berekend en geïnd door het Centraal Administratie Kantoor (CAK). De hoogte hiervan is onder andere afhankelijk van het inkomen van de cliënt.

Verdere informatie over de eigen bijdrage en een rekenmodel voor de vaststelling van de hoogte van deze bijdrage vindt u op de website van het CAK: www.hetcak.nl

De tarieven van ons zorgaanbod zijn op te vragen bij Pergamijn Zorgadvies:

0475 77 75 40 of mail ons via 
zorgadvies@pergamijn.org

Cliënten die al bij Pergamijn wonen of zorg ontvangen van Pergamijn aan huis kunnen voor vragen over tarieven terecht bij hun contactpersoon of Teamleider. 

Download de brochure:

- Wat betaalt Pergamijn en wat je zelf betaalt als je woont in een woning van Pergamijn.