Lockdown Pergamijn door corona-virus

Sinds zondag 15 maart gelden er landelijk nieuwe strengere maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus. Wij baseren onze maatregelen op het advies van het RIVM. Met dit bericht informeren wij u over de maatregelen die Stichting Pergamijn per direct heeft genomen tot nader order.

Geen bezoek

In alle locaties is bezoek vanaf vandaag, maandag 16 maart 2020, tot nader bericht niet meer toegestaan. Helaas hebben wij geen andere keuze dan tot deze ingrijpende maatregel over te gaan. Dit doen we om het besmettingsgevaar voor cliënten en onze medewerkers te beperken.

Alle contacten van buitenaf zoals familie, vrijwilligers en anderen, die Pergamijn bezoeken of werkzaamheden verrichten, vragen wij om aan de richtlijn GEEN BEZOEK, gehoor te geven.
Onder ‘geen bezoek’ valt ook het meenemen van de cliënt voor een korte uitstap buiten de woning.

Deze maatregel geldt niet in het geval van een ernstig medische of palliatieve situatie.

Dagbesteding, logeren en ambulante zorg

Pergamijn stopt met dagbesteding, logeren en ambulante zorg tot nader bericht. Iedereen die dit aangaat, is waar mogelijk persoonlijk geïnformeerd.

Communicatie

De ontwikkelingen rondom het coronavirus gaan zo snel dat wij verwanten, wettelijk vertegenwoordigers en vrijwilligers niet voldoende of tijdig kunnen informeren per brief. Daarom verzoeken wij u om naast andere betrouwbare nieuwsbronnen ook deze website te raadplegen voor de meest actuele informatie.

Wij begrijpen dat deze maatregelen een grote impact hebben op u en uw naasten. Wij benadrukken daarom nogmaals dat wij dit doen om hen te beschermen. Wij hopen dat wij u snel kunnen berichten met positief nieuws.

Met vriendelijke groet,

namens raad van bestuur en managementteam Stichting Pergamijn