Maatregelen corona uitbraak

Pergamijn heeft momenteel te maken met veel corona besmettingen in een tiental woningen.

Daarom heeft Pergamijn acute maatregelen getroffen om verdere verspreiding zoveel mogelijk in te dammen. Alle dagbestedingslocaties zijn voorlopig gesloten en ook geldt er voorlopig een verbod op alle uitstapjes voor cliënten.

Verwanten/wettelijke vertegenwoordigers zijn per mail en brief hierover geïnformeerd maar kunnen altijd terecht bij hun reguliere contactpersoon als er nog vragen zijn.