PAREL voor AVG arts Anique Vogel

Hoe kun je ervoor zorgen dat er, ook bij ziekte en sterven, zoveel mogelijk rekening wordt gehouden met de wensen van de cliënt en zijn naasten. Dat resulteerde in het project: Advance Care Planning.

AVG arts Anique Vogel van Pergamijn kreeg een PAREL voor dit project*

Dit is een ereprijs van ZonMw voor goede projecten met maatschappelijke impact waarin goed is samengewerkt met zorgprofessionals uit de praktijk en cliënten. Palliatieve zorg voor deze cliënten is chronische zorg, waarbij niet altijd duidelijk is wanneer de palliatieve fase begint. Tijdig bespreken wat je in acute situaties doet, geeft rust en vertrouwen.

De aanleiding voor hun onderzoek en project was dat medische beslissingen rondom het levenseinde pas heel laat gemaakt werden, heel reactief. Er werden dan allerlei (medische) afspraken gemaakt en meestal ging de cliënt dan een paar dagen later al dood. Of het gebeurde dat als een acute situatie zich voordeed bij een kwetsbare cliënt, er helemaal geen afspraken gemaakt waren, de dokter handelde en de naasten wilden dan uiteindelijk iets heel anders. Dat leverde heel vervelende situaties op. Het bleek dat zowel professionals (begeleiders) en naasten het vaak heel moeilijk vonden om hierover te praten. Daarnaast gaf men ook aan dat men het moeilijk vond om de palliatieve fase bij een cliënt te herkennen want dat is bij uitstek de reden om te praten over medische beslissingen rondom het levenseinde.

We hebben een methodiek ontwikkeld voor professionals in de zorg voor mensen met een VB. Deze bevat o.a. een gesprekstraining en een informatiepakket.

Een paar jaar geleden hebben we in de pilotfase een training gegeven aan de artsen van Pergamijn.

"Ik vind het heel belangrijk om hierover te praten, niet alleen bij mensen die in hun laatste levensfase verkeren, maar juist voor iedereen. Mensen met een ernstig meervoudige beperking zijn bijvoorbeeld heel kwetsbaar en juist voor hen is het heel belangrijk dat je gaat kijken dat alles wat je op medisch gebied doet, bijdraagt aan hun levenskwaliteit. En ook voor mensen met (forse) gedragproblematiek is het belangrijk omdat je daar vaak niet even mee naar het ziekenhuis kunt gaan voor een behandeling.
Dat we die Parel hebben mogen ontvangen is fantastisch en een kroon op het werk. Maar nog mooier is de erkenning dat praten over het levenseinde (bij mensen met een VB) van groot maatschappelijk belang is
."

De training wordt inmiddels gegeven aan alle Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten in opleiding, kinderartsen in opleiding, internisten, huisartsen en regelmatig worden we bij collega organisaties gevraagd om verpleegkundigen, begeleiders, gedragskundigen, artsen etc te scholen. Ook binnen Pergamijn zijn er mogelijkheden om te scholen.

*Behalve Anique kregen ook Annemieke Wagemans (l), AVG arts bij Koraal en onderzoeker bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg bij het MUMC+, Anke de Veer (r), Hille Voss en Anneke Francke (NIVEL), evenals Annemie Courtens en Job Metsemakers (MUMC+) een PAREL voor dit project.

(bron: NVAG)

(Bron foto: KORAAL)