Pergamijn veilig en droog

We hebben allemaal de onvoorstelbare beelden kunnen zien van de watersnoodramp die zich momenteel nog in volle hevigheid afspeelt.

Binnen Pergamijn is er gelukkig geen sprake van dreigende overstromingen op onze locaties. Alles is dan ook droog gebleven. De bewoners van Pergamijn zijn allemaal veilig.

Wat nog niet te overzien is, is de impact van de watersnoodramp op het thuisfront van onze medewerkers, verwanten, vrienden, familie…die wel te maken hebben met deze ramp.

Pergamijn wenst iedereen heel veel sterkte toe!