Samenvatting Pergamijn Handreiking bezoek en logeren

De gehandicaptensector concludeerde in de zomer dat we niet meer terug willen naar een herhaling van de situatie in de eerste Covid-19 golf. Geen collectieve sluiting van de woonlocaties voor bezoek. Cliënten hebben een lange periode vrijwel geen bezoek gehad van familie en naasten of konden niet gaan logeren. Op basis van de geleerde lessen willen we ons vooral richten naar wat er lokaal wel mogelijk is.

Gebaseerd op de geldende maatregelen, de mate van ernst van de situatie per regio en de situatie op de locatie. En zoveel als mogelijk in afstemming met alle betrokkenen (cliënten wettelijke vertegenwoordigers, verwanten, naasten en professionals).

Samenvatting Pergamijn Handreiking bezoek en logeren (16 nov. 2020) (download PDF)