Uitspraak in zaak van grensoverschrijdend gedrag door uitzendkracht

Er is een gerechtelijke uitspraak in verband met een persoon die in zijn rol als cliëntbegeleider bij Pergamijn grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond jegens een cliënte. De veroordeelde was als uitzendkracht aan de slag. De nodige maatregelen zijn destijds meteen genomen.

Afgelopen vrijdag in de avond zagen we bij toeval een online nieuwsbericht verschijnen over de gerechtelijke uitspraak in verband met een persoon die in zijn rol als cliëntbegeleider bij Pergamijn grensoverschrijdend gedrag heeft vertoond jegens een cliënte. De veroordeelde is een tijdje bij Pergamijn aan de slag geweest als uitzendkracht in één van onze woningen.

Het betreft een zaak uit 2020, waarin het klaarblijkelijk nu tot een uitspraak is gekomen. Nadat zij in kennis was gesteld van de situatie, heeft Pergamijn destijds meteen de nodige maatregelen genomen in samenwerking met alle direct betrokkenen. Er is melding gedaan bij de IGJ, dat de zaak verder is gaan onderzoeken. De samenwerking met de uitzendkracht is uiteraard direct stopgezet. Aangezien de persoon niet in loondienst was, is Pergamijn verder niet meer betrokken geweest bij de zaak en waren we niet op de hoogte van de verdere stappen

We betreuren ten zeerste dat dit is gebeurd. Dit soort van situaties van grensoverschrijdend gedrag nemen we zeer serieus, zoals ook onze gedragscode voorschrijft. Deze verantwoordelijkheid dragen we samen.