Update corona 17 juli 2020

Het corona adviesteam blijft wekelijks afstemmen tot zolang dat nodig is. Ook in deze vakantieperiode gaat het overleg door en de agenda’s zijn ingepland tot in ieder geval eind dit jaar. Zo zijn we als Pergamijn continu alert en staan we paraat waar nodig. Behalve binnen Pergamijn vindt er ook regelmatig overleg en afstemming plaats met andere zorginstellingen.

Bezoekbeleid
Voor de volledigheid nog eens het geldende bezoekbeleid. Dit beleid is van kracht sinds 1 juli 2020

Vanaf 1 juli zijn de richtlijnen van het RIVM leidend in de mogelijkheden van bezoek en logeren binnen de gehandicaptenzorg. Dit betekent dat wanneer iedereen zich aan deze richtlijnen houdt er geen extra beperkingen nodig zijn in bijvoorbeeld bezoekfrequentie of de duur van het bezoek. Wel geldt bij Pergamijn de afspraak dat bezoek op afspraak komt en mits planbaar. Zo proberen we te voorkomen dat er te veel verschillende bezoekers tegelijk in een woning zijn.

Dit bezoekbeleid is ook van toepassing op vrijwilligers.
We volgen de VGN bezoekrichtlijnen

Gebruik mondkapje
Verwanten vragen of zij ook een mondkapje moeten dragen als zij op bezoek komen. Men vindt dat soms vreemd of tegenstrijdig omdat medewerkers immers geen mondkapje dragen. We hebben begrip voor de vragen hierover, maar we handhaven ons beleid.

Wat is het beleid van Pergamijn?

Uitgangspunt:
Een locatie – medewerkers en bewoners -  zien we als een veilige bubbel. In het kader van risicobeheersing draagt iedereen die niet tot de bubbel hoort, een mondkapje bij het betreden van de woning. Dit geldt voor leveranciers, verwanten, huismeesters, vrijwilligers etc.

Een logeeradres geldt ook als bubbel.  Als een cliënt thuis gaat logeren dan hoeven familieleden/ verwanten geen mondkapje te dragen.   

Op vakantie – ga wijs op reis!
Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele informatie over reizen naar het buitenland.

Kosten annuleren vakantie
Voor cliënten en medewerkers  die een vakantie gepland hebben geldt dat de kosten van het eventueel annuleren van hun vakantie voor eigen rekening zijn.

Activiteiten
Samen sporten, wandelen/fietsen of andere uitjes zijn mogelijk voor cliënten met een homogene groep (steeds dezelfde mensen zoals bewoners van 1 woning).

Terugkeer na lang verblijf thuis of elders
Cliënten die tijdens de lockdown bij hun ouders logeerden en weer terugkeren kunnen dat doen onder een aantal voorwaarden. Terugkeer is alleen mogelijk als de cliënt geen klachten heeft en uit een veilige omgeving komt. Ook deze terugkeer wordt multidisciplinair besproken en afgestemd.

Volg daarvoor de volgende checklist:

Heeft de cliënt of iemand waar de cliënt contact mee heeft gehad 1 van onderstaande klachten?:

•            Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);

•            Hoesten;

•            Benauwdheid;

•            Verhoging of koorts;

•            Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Dan gaat de cliënt naar huis en krijgt een COVID 19 test alvorens naar de woning of dagbesteding te komen. Cliënt verblijft thuis totdat de uitslag bekend is.

Testen
De medische dienst krijgt regelmatig de vraag om antistoffen te testen in het bloed van onze cliënten. Hiermee wil men aantonen of een cliënt het coronavirus al heeft gehad en hiervoor immuniteit heeft opgebouwd. Deze tests geven op dit moment enkel aan dat de cliënt op dat moment immuniteit heeft opgebouwd of niet. Er is nog te weinig duidelijk wat dit verder betekent. Uit de onderzoeken die nu lopen, kunnen nog geen conclusies getrokken worden wat betreft eventuele gevolgen van een positieve of negatieve uitslag van deze testen. De uitslagen geven dus ook een vals gevoel van veiligheid. Voor Pergamijn betekent dit dan ook dat wij deze tests op dit moment niet gaan uitvoeren en een eventuele uitslag geen verandering in veiligheidsmaatregelen zou betekenen. Wanneer in de toekomst de testen betrouwbaar blijken, zullen we dit meenemen in het testbeleid.

Lees en/of kijk ook:

Basisregels corona

Iedereen kent het inmiddels wel, de basisregels voor een goede hygiëne om verspreiding van het coronavirus  te voorkomen zijn:

•             frequent handen wassen,

•             1,5 m afstand houden,

•             niezen/hoesten in je elleboog

•             zorg voor voldoende ventilatie!

Bijvoorbeeld na bezoek of zet de ramen open in een overlegruimte na gebruik.

Lees ook: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/gezondheidsadviezen