Update corona-nieuws 14 mei 2020

Naar aanleiding van het wekelijks overleg met het Pergamijn coronacrisisteam, het exitteam en  het overleg van het managementteam deze week zijn dit de laatste nieuwsfeiten:

In de afgelopen weken heeft een multidisciplinair team, het exitteam corona, binnen Pergamijn zich gebogen over de exitstrategie van Pergamijn. Ofwel hoe kunnen we de lockdownrichtlijnen m.b.t. corona op een verantwoorde en veilige manier versoepelen? Inmiddels zijn er landelijk ook versoepelingen ingezet. 
Pergamijn volgt het landelijke (RIVM) en regionale beleid. Pergamijn is echter niet gelijk aan de maatschappij om ons heen. We ondersteunen de meest kwetsbare mensen en we willen kwalitatief hoogstaande zorg bieden. Daarbij geldt dat de veiligheid van cliënten én medewerkers voorop staat.

Is het veilig bij Pergamijn?
Er zijn geen besmettingen binnen Pergamijn waardoor we nu kunnen zeggen dat het veilig is. Daarom is het tijd om de maatregelen te versoepelen en deze in concrete afspraken te vertalen.

Verandert er iets bij Pergamijn?

Ja!

 • De huidige lockdown geldt tot 20 mei 2020.
 • Vanaf 20 mei gaan de versoepelingen in, mits er op locatie voldaan wordt aan de gestelde randvoorwaarden.
 • Vanaf 20 mei mag er bezoek komen. 1 bezoeker per cliënt , een ½ uur per week. 
 • Tot 20 mei geldt GEEN bezoek!

Hoe organiseren we dat?
Om het bezoekbeleid in goede banen te leiden is aan alle teamleiders gevraagd om voor iedere locatie een  ‘locatieplan’ te maken.

Randvoorwaarden:

Zij houden daarbij rekening met de onderstaande uitgangspunten:

 • We versoepelen de maatregelen. We nemen daarbij kleine stapjes en toetsen telkens of we moeten bijsturen.
 • Omdat er een grote verscheidenheid is in locaties binnen Pergamijn zullen er verschillen zijn in de locatieplannen. De algemene uitgangspunten gelden echter voor iedere woning.
 • Bezoek wordt bij voorkeur ontvangen buiten de woning. In de tuin heeft de voorkeur maar als dat niet kan dan wordt er naar creatieve alternatieven gezocht.
 • We behouden grip en controle door versoepeling van maatregelen met voor Pergamijn beheersbare risico’s.
 • Voorwaarde daarbij is dat de bestelde mondkapjes beschikbaar zijn. Pergamijn heeft hierin ruim geïnvesteerd en stelt deze mondkapjes ook beschikbaar aan bezoek.
 • Niet medisch noodzakelijke verzorging heeft geen prioriteit. Bezoek buiten bezoektijden is alléén toegestaan voor medisch, palliatief of gedragsmatige redenen. Bijvoorbeeld: Een bezoekje van de kapper is dus niet toegestaan.
 • Wandelen en fietsen met bezoek zijn (nog) niet toegestaan
 • Bij toename van besmetting per woning, binnen Pergamijn of landelijk, stopt de versoepeling per woning of Pergamijn-breed.
 • Zodra de locatieplannen goedgekeurd zijn door het exitteam volgt er verdere communicatie over de bezoekregeling via de betreffende locatie en via de website.

Besmettingen?

Er zijn geen nieuwe besmettingen of verdenkingen op besmetting.

Het noodhospitaal in Limbricht blijft voorlopig in ‘slaapstand’.

Terugvalscenario

Stel dat we landelijk toch weer te maken krijgen met meer coronabesmettingen en strengere richtlijnen?

We laten ons niet overvallen en bereiden ons goed voor. Het crisisteam maakt een draaiboek voor een zogenaamd terugvalscenario. Met de ervaringen die we tot nu hebben opgedaan weten we wat we nodig hebben om snel te kunnen schakelen.