Update corona-nieuws 19 juni 2020

Sinds maandag 15 juni is het weer mogelijk voor cliënten om te wandelen, fietsen of te gaan winkelen met een verwant of onder begeleiding. De richtlijn daarbij is max. 1,5 uur buiten de woning / terrein.

Kort bezoek (1,5 uur met begeleiding) buiten Pergamijn
Cliënten dienen zich tijdens een bezoek buiten Pergamijn natuurlijk aan de daar geldende veiligheidsrichtlijnen te houden. Bijv. bij een bezoekje aan de winkel of horeca-gelegenheid.
Begeleiding is een medewerker of verwant/bezoeker.
Als men geen 1,5 m afstand kan houden van elkaar, dan geldt dat er een mondkapje gebruikt moet worden. Bijvoorbeeld in de auto.

Cliënten die thuis verblijven en terugkeren
Vorige week hebben we gecommuniceerd dat cliënten die tijdens de lockdown thuis verbleven weer kunnen terugkeren naar Pergamijn. De terugkeer wordt multidisciplinair besproken  en afgestemd.

Terugkeer na lang verblijf thuis
Cliënten die tijdens de lockdown bij hun ouders logeerden en weer terugkeren kunnen dat doen onder een aantal voorwaarden. Terugkeer is alleen mogelijk als de cliënt geen klachten heeft en uit een veilige omgeving komt. Ook deze terugkeer wordt multidisciplinair besproken en afgestemd.

Wij volgen daarvoor de volgende checklist:

  • Heeft cliënt of iemand waar cliënt contact mee heeft gehad 1 van onderstaande klachten?:
  • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
  • Hoesten;
  • Benauwdheid;
  • Verhoging of koorts;
  • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Dan gaat de cliënt terug naar huis en krijgt een COVID 19 test alvorens naar de woning of dagbesteding te keren. De cliënt verblijft dan thuis totdat de uitslag bekend is.

Bezoek
We volgen de VGN bezoekrichtlijnen

Bezoekersregistratie
Iedere locatie gaat een bezoekersregistratielijst bijhouden. In geval van een corona-besmetting kunnen wij en de GGD eventueel brononderzoek doen en mensen informeren.

Dagbesteding voor externe cliënten
Externe cliënten komen op zijn vroegst op 1 september pas weer naar dagbesteding binnen Pergamijn. Enkele externe cliënten starten eerder bij grote noodzaak.

Vrijwilligerswerk
Vrijwilligerswerk dat buiten uitgevoerd kan worden zonder cliëntencontact kan per direct starten. Je kan dan denken aan: tuinonderhoud, klusjes buiten het huis. Het is vooralsnog niet toegestaan om in de locaties te komen.

Vanaf 1 juli mag er weer gestart worden met vrijwilligerswerk waarbij wel cliëntencontact mogelijk is. Hierover in het communiqué van volgende week meer informatie. Vrijwilligers worden hierover geïnformeerd door Pergamijn.

De verwachting is dat vanaf 1 september het reguliere vrijwilligerswerk in de locaties weer gestart kan worden.

Uiteraard kunnen vrijwilligers alleen komen als zij zelf volledig klachtenvrij zijn. Ook bij lichte klachten als verkoudheid en hoesten blijft de vraag om thuis te blijven.

Per locatie kan er verschillend omgegaan worden met de inzet van vrijwilligers, omdat we zoveel mogelijk maatwerk willen leveren passend bij de cliëntendoelgroep en de eventuele risico’s die bij deze cliëntendoelgroep van toepassing zijn.