Update corona-nieuws 20 augustus

Code oranje in vakantiegebieden
Voor een groot aantal landen in Europa is een tijdje geleden al het reisadvies aangepast van ‘oranje’ (vakantiereizen afgeraden) naar ‘geel’ (vakantiereizen mogelijk, er blijven risico’s) en inmiddels is die code ook weer omgekeerd. Het reisadvies kan van ‘geel’ naar ‘oranje’ gaan. Houd daarom het reisadvies goed in gaten.

Als gevolg van regionale uitbraken kan het reisadvies voor bepaalde gebieden opnieuw worden aangescherpt. Let op! Gaat het reisadvies naar ‘oranje’, dan geldt het dringende advies om na terugkomst 10 dagen in thuisquarantaine te gaan. Lees hier wat de regels zijn voor thuisquarantaine.

Preventief testen
De veiligheid van cliënten en van medewerkers is voor Pergamijn het belangrijkste. Daarom stimuleren wij dat medewerkers zich laten testen.

Isolatieverpleging
Sinds 12 augustus is locatie de Vlieger in Echt gereed voor isolatieverpleging. Het dienstrooster is echter nog niet helemaal rond i.v.m. vakantietijd. Het uitgangspunt is dat wanneer er sprake is van een corona-besmetting dan heeft isolatieverpleging in de woning de voorkeur. Als dat niet mogelijk is, dan kan de besmette cliënt naar locatie de Vlieger.

Dagbesteding
Pergamijn en wel het bedrijfsonderdeel ‘Zinvolle dagbesteding’, bereidt zich fasegewijs voor om cliënten weer dagbesteding te kunnen bieden. Het betreft in de eerste fase dagbesteding buiten de woning. Vervolgens kijken we voor welke cliënten er passende dagbesteding in de woning wenselijk is. De grootste uitdaging voor Pergamijn hier is personele beschikbaarheid vanuit de woning en/of dagbesteding.

Het wel of niet deelnemen aan de dagbesteding gaat in nauw overleg met ‘de driehoek’ in de woning (gedragskundige, woning en cliënt/verwant).  

Zodra hierover meer concrete informatie bekend is zullen we hierover breed communiceren naar alle betrokkenen.

Meer informatie?

Lees ook:

https://www.vgn.nl/themas/coronavirus

Minder corona-nieuws
Sinds maart heeft u van ons bijna wekelijks via de website een corona-update ontvangen met het laatste nieuws, wijzigingen in wet- en regelgeving en andere belangrijke zaken. De laatste tijd neemt het aantal wijzigingen af en is er dus minder 'nieuws' te melden. Daarom zijn er vanaf nu minder corona-updates op onze website. Mocht er toch urgent nieuws zijn, dan publiceren we uiteraard een extra update.

Niet vergeten:

  • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Reis zoveel mogelijk buiten de spits.
  • Blijf weg van drukke plekken.
  • Was vaak je handen.
  • Blijf thuis bij klachten en laat je testen.