Update corona-nieuws 26 juni 2020

Hitteprotocol en corona

Pergamijn past met deze bijzonder hoge temperaturen het hitteprocol toe.

Een veelgestelde vraag in deze tijd van corona is of verstandig is om airco of een ventilator te gebruiken.

Wij hanteren de volgende richtlijnen:

- gebruik airco kan

- zorg voor goed luchten ’s avonds en ’s morgens

- gebruik geen ventilatoren in gemeenschappelijke ruimte; mag wel op kamer van de bewoner.

Versoepeling bezoekbeleid per 1 juli 2020
We volgen de VGN bezoekrichtlijnen van 19 mei.

Logeren
Logeren is vanaf woensdag 1 juli mogelijk. Maak samen duidelijke afspraken.

Op bezoek gaan thuis
Maak samen duidelijke afspraken ter bescherming van de veiligheid en gezondheid van iedereen.

Bewoners mogen op afspraak bezoek ontvangen onder voorwaarde dat zij zich daadwerkelijk aan de 1,5 meter afstand regel houden en dat het in de eigen ruimte of buiten plaatsvindt. Wel worden er strenge voorwaarden gesteld ten aanzien van hygiëne en gezondheid. Zo is bezoek is pas toegestaan als iedereen klachtenvrij is.

Echter telt voor Pergamijn en de gehele gehandicaptenzorg een diversiteit aan cliënten en woonvormen, dit zorgt ook voor een variatie aan afspraken en invulling van de bezoekregeling. Soms kan de afstand van 1,5 meter ook niet altijd gewaarborgd worden. Deze cliënten kunnen ook bezoek ontvangen, met als voorwaarde dat dit maximaal twee vaste personen zijn. 

zie ook richtlijn VGN

Op vakantie – ga wijs op reis!

Net als voor iedereen geldt; ga wijs op reis!

Cliënten die met begeleiding van Pergamijn naar het buitenland op reis gaan hebben hierover inmiddels concrete afspraken gemaakt.

Cliënten die met hun ouders/verwanten op vakantie willen gaan adviseren we om bij voorkeur in eigen land te blijven. Ga wijs op reis en denk goed na over de gevolgen als je ergens heen gaat en je kan niet zomaar terug naar huis. Bijvoorbeeld een land met code geel dat verandert naar code oranje tijdens je reis.

Kijk op de website van de Rijksoverheid voor de meest actuele informatie over reizen naar het buitenland.

Wat te doen als verwanten zich tijdens het bezoek niet aan de regels konden houden?
Er vindt dan een multidisciplinaire risico-inschatting plaats. Wat is er precies gebeurd, bij wie speelt dat, welke verstandige keuzes kunnen we maken?
Kortom: We bekijken het dan per situatie.

Terugkeer na lang verblijf thuis of elders

Cliënten die tijdens de lockdown bij hun ouders logeerden en weer terugkeren kunnen dat doen onder een aantal voorwaarden. Terugkeer is alleen mogelijk als de cliënt geen klachten heeft en uit een veilige omgeving komt. Terugkeer wordt multidisciplinair besproken en afgestemd.

Wij volgen daarvoor de volgende checklist:

Heeft de cliënt of iemand waar de cliënt contact mee heeft gehad 1 van onderstaande klachten?:

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 • Hoesten;
 • Benauwdheid;
 • Verhoging of koorts;
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping).

Dan gaat de cliënt naar huis en krijgt een COVID 19 test alvorens naar de woning of dagbesteding te komen. Cliënt verblijft thuis totdat de uitslag bekend is.

Externe dagbesteding vanaf 1 juli
Op dit punt is er sprake van een belangrijke wijziging. Dat heeft te maken met nader onderzoek naar de animo bij externe cliënten voor dagbesteding. In tegenstelling tot eerdere inventarisatie blijkt dat de grootste groep heel graag weer snel naar de dagbesteding wilt komen.

De dagbesteding voor deze groep externe cliënten begint dan ook op 1 juli op de volgende locaties: Sterrekroos, Pretoria en de boerderij.

Het vervoer voor 4 van de 21 cliënten die graag naar de dagbesteding gaan, wordt door Pergamijn geregeld. De overige cliënten komen met eigen vervoer.

Voor de overige heterogene groepen geldt dat er dagbesteding wordt georganiseerd in onderling overleg.

Werkzaamheden/ bezoek derden aan woningen
De reguliere zorg mag weer opstarten, maar de inrichting van deze zorg vraagt aandacht. De werkzaamheden worden in overleg met de teamleider ingepland en de volgende uitgangspunten zijn van belang:

Reguliere en paramedische zorg
Deze zorg wordt weer opgestart wegens noodzaak. Pergamijn hanteert daarbij de volgende richlijnen:

 • plannen in overleg met woning en zoveel mogelijk beperken. Dit om te voorkomen dat er teveel verschillende mensen tegelijkertijd op de woning aanwezig zijn.
 • indien mogelijk heeft afhandeling per telefoon/teams de voorkeur
 • De zorgverlener gebruikt een mondkapje
 • qua planning zal de zorgverlener het wisselen tussen het aantal woningen op een dag zoveel mogelijk beperken.

Facilitair/ huisvesting

Per 1 juli starten:

 • wettelijke verplichte keuringen en testen, denk bijv. aan brandmeldinstallaties, liftinstallaties – in overleg met de teamleider –
 • Niet noodzakelijke werkzaamheden worden in een later stadium opgepakt.
 • Noodzakelijk interne verhuizing op basis van individuele zorg- en ondersteuningsvraag is toegestaan.

Richtlijnen externe leveranciers

Bij klachten als hoesten en/of niezen…

 • Verkoudheidsklachten (zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn);
 • Hoesten;
 • Verhoging of koorts;

Dan geldt geen toegang tot de woning.

Isolatieverpleging

Momenteel is locatie Limbrichterweg nog ingericht voor isolatieverpleging in het geval van een corona-uitbraak. Er is gezocht naar een alternatieve locatie en dat is De Vlieger in Echt. Deze locatie wordt z.s.m. geschikt gemaakt voor isolatievepleging.

Vrijwilligerswerk

Vanaf 1 juli mag er weer gestart worden met vrijwilligerswerk waarbij wel cliëntencontact mogelijk is. Vrijwilligers zijn hierover geïnformeerd door Pergamijn per mail en per brief.

Uiteraard kunnen vrijwilligers alleen komen als zij zelf volledig klachtenvrij zijn. Ook bij lichte klachten als verkoudheid en hoesten blijft de vraag om thuis te blijven.

Per locatie kan er verschillend omgegaan worden met de inzet van vrijwilligers, omdat we zoveel mogelijk maatwerk willen leveren passend bij de cliëntendoelgroep en de eventuele risico’s die bij deze cliëntendoelgroep van toepassing zijn.

Pergamijn hanteert de stelregel:

Goed overleg tussen cliënten, verwanten, medewerkers, teamleider, gedragskundige en arts is altijd in alle gevallen essentieel. Versoepeling wordt per direct gestopt bij geconstateerde besmetting. De routekaart van het Kabinet en de handreikingen van de VGN zijn onze leidraad.

Medewerkers wijs op reis
Ook voor medewerkers van Pergamijn geld een wijs op reis richtlijn.