Update corona-nieuws 3 juli 2020

Deze week is er slechts een kort communiqué van het corona adviesteam:

Bezoekersregistratie
De afspraak m.b.t. het registreren van bezoekers middels de bezoekerslijsten blijft gehandhaafd.

Mondkapje
Pergamijn hanteert de stelregel: gebruik een mondkapje  in situaties waar de 1,5 m richtlijn niet te handhaven is.

Werkzaamheden aan woning
Bezoeken aan woningen m.b.t. facilitaire zaken of huisvesting worden weer opgepakt waar het gaat om wettelijke vereisten (brandmelding, liftkeuringen etc), maar ook om niet noodzakelijke werkzaamheden als schilderwerk ten behoeve van een verhuizing.  In beide situaties geldt dat de afspraken in overleg met het team worden gepland.
Pergamijn wil namelijk voorkomen dat er te veel verschillende mensen tegelijk in een woning zijn.

Dagbesteding
Vorige week kondigden we al aan dat 21 cliënten weer starten met dagbesteding op een beperkt aantal locaties namelijk Leyenbroek, Pretoria, Sterrekroos en de Boerderij.

Sporten
Het is weer toegestaan om binnen en buiten te sporten bij clubs. Daarbij is het wel belangrijk dat de cliënt in staat is om zich te houden aan de geldende regels en richtlijnen van de sportclub.
Stelvio start bij wijze van proef met kleinere groepjes de activiteiten op in de gymzaal en het zwembad.