Update corona-virus 01 okt 2020

Tijdens de landelijke persconferentie deze week, zijn er nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden sinds dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

Wat betekent dat voor Pergamijn?
Binnen Pergamijn gelden de volgende afspraken voor een periode van 3 weken (tot 1 november):

 • Kantoorpersoneel werkt thuis. Alleen voor essentieel
 • Medewerkers van het Gezondheidscentrum, Gedragskundigen en Teamleiders werken thuis voor zover dat dit mogelijk is. De zorg moet gecontinueerd worden. Zij gebruiken op de werkvloer een mondkapje, registeren de aanwezigheid op de groep en hanteren de hygiëne maatregelen.

De afgelopen maanden was ook thuiswerken het devies maar was het bestuurscentrum Watersley in Sittard corona-proof ingericht zodat medewerkers daar af en toe konden werken, om elkaar te zien en te spreken, of voor overleg met externe relaties. Vanaf dinsdag 30 september is het kantoor alleen toegankelijk voor kantoormedewerkers als het echt noodzakelijk is voor hun werk.

De receptie blijft open.

Dagbesteding voor cliënten
De start van dagbesteding voor uiteenlopende (heterogene) groepen wordt nu niet verder uitgevoerd. Het streven was dat dit per 1 oktober zou plaatsvinden. De gefaseerde opstart is nu gepland op 1 november, waarbij natuurlijk het overheidsbeleid leidend is. Hierdoor vindt dagbesteding weer plaats zoals deze ook op 1 juli jl. plaatsvond; met gelijke (homogene) groepen. Meer informatie daarover kunt u krijgen via uw contactpersoon van de woning.

Bezoekersrichtlijnen

 • bezoek komt op afspraak
 • Iedereen houdt zich aan de hygiënerichtlijnen bij binnenkomst van de woning
 • invullen bezoekersregistratielijst
 • gebruik mondkapje
 • bezoek zoveel mogelijk op eigen kamer cliënt (of geschikte bezoekersruimte). Het liefst zo min mogelijk in de algemene ruimtes.
 • denk aan ventilatie.
 • geen bezoek bij klachten. Hieronder nog eens de richtlijnen daarover.

Welke klachten zijn verdacht?

 • Verkoudheidsklachten zoals neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn
 • Hoesten
 • Benauwdheid
 • Verhoging of koorts
 • Plotseling verlies van reuk en/of smaak (zonder neusverstopping)

Heeft u een of meer van deze klachten?

Laat u testen en blijf dan thuis tot de uitslag bekend is. Dan is het afhankelijk van de uitslag (positief of negatief) of je weer naar buiten mag. En of ook je huisgenoten thuis blijven. Als iemand binnen het gezin of huishouden ook koorts en/of benauwdheid heeft, dan moet iedereen thuisblijven.