Update coronanieuws 21 mei

Naar aanleiding van het wekelijks overleg met het Pergamijn coronacrisisteam, het exitteam en  het overleg van het managementteam deze week zijn dit de laatste nieuwsfeiten:

Het kabinet kondigde, dinsdag 19 mei, tijdens de persconferentie van Rutte verdere versoepelingen aan. De gehandicaptensector werd zelfs expliciet genoemd. Ons beleid om vanaf 20 mei weer voorzichtig bezoek te ontvangen sluit aan op die richtlijnen. Sterker nog, we hebben op tijd voorgesorteerd door ons alvast goed voor te bereiden op de versoepelingen voor bezoek. Daardoor kunnen we nu vlot schakelen en de deuren ‘op een kier’ zetten. De teamleiders is gevraagd een locatieplan te maken met de vraag hoe het bezoekersbeleid er voor die locatie uit moet zien. Dit is namelijk niet voor heel Pergamijn hetzelfde. Er wordt maatwerk gevraagd.

Nu de meeste locatieplannen gereed zijn valt ook op dat er een groot palet is aan verscheidenheid. Er is in veel gevallen rekening gehouden met woning- en cliëntspecifieke maatregelen.

Wat valt er op?
De samenvatting uit de ingediende locatieplannen tot nu toe geeft een groot palet aan verscheidenheid aan.

Bijvoorbeeld:
Er is sprake van een hoog detailniveau per cliënt;
Gebrek aan nabijheid in deze eerste stap (= het niet kunnen knuffelen). Vanuit de woningen komt het signaal dat verwanten het niet in de armen mogen sluiten van het familielid bij het bezoek als een groot gemis ervaren. Dat snappen wij! Niettemin kiest Pergamijn bewust dit nu niet te doen. Het corona advies team onderzoekt de mogelijkheden hoe dit op korte termijn wel mogelijk te maken
 

Besmettingen?
Na testen blijkt dat er geen nieuwe besmettingen zijn of verdenkingen op besmetting. Niet bij cliënten en niet bij medewerkers. Heel fijn nieuws dus.

Het noodhospitaal in Limbricht wordt ontmanteld.

Inzet paramedici
Tot nu toe werden de paramedici alleen ingezet bij uiterste noodgevallen. Dit beleid wordt iets aangepast. De paramedici pakken meer dringende vragen op na 20 mei.

Aromatherapie
Na overleg met de arts, kan de reguliere aromatherapie ook in gemeenschappelijke ruimten worden opgestart.

Einde crisisoverleg
Het corona crisisteam is op 20 mei voor de laatste keer samengekomen en wordt vervangen door een nieuw overleg met het corona adviesteam waarbij de weg naar ‘het nieuwe normaal’ centraal staat. Dit team adviseert de RvB en het managementteam.