Versoepelingen voor Pergamijn

17 maart 2022
Corona is zeker nog niet weg. Er zijn net als in de rest van Nederland ook bij Pergamijn veel mensen besmet met het coronavirus, cliënten en medewerkers. Maar het is minder ziekmakend. Pergamijn volgt dan ook de versoepelingen van de overheid.

We blijven de stand van zaken rond corona goed volgen en zullen verwanten, vrijwilligers en andere betrokkenen informeren via e-mail of brief als daar aanleiding toe is.  

Mondkapjes
De mondkapjesplicht is een mondkapjesadvies geworden.  Mocht er vanuit de gezondheid en kwetsbaarheid bij cliënten aanleiding zijn om toch een mondkapje te dragen dan zal dit zijn op instructie van de arts. We gaan er vanuit dat iedereen zelf een afgewogen keuze maakt in het dragen van een mondkapje. Als bezoeker maakt u die keuze zelf.

Bezoek aan cliënten
Er gelden geen beperkingen meer. Tenzij er sprake is van besmetting op een locatie is er maatwerk nodig en gelden de afspraken van de locatie die in samenspraak met de AVG (arts) zijn gemaakt.

Het is niet meer noodzakelijk om de registratieformulieren i.v.m. bron- en contactonderzoek in te vullen bij een bezoek aan een locatie of woning van Pergamijn. 

Toegang Pergamijn
De centrale toegang van locaties en open ruimtes was gesloten, maar gaat weer open.

Wij sluiten daarmee een zeer indringende periode af die veel van bewoners, van verwanten, vrijwilligers en van onze medewerkers heeft gevergd. Wij zijn blij dat we het ‘gewone’ leven weer kunnen oppakken en trekken leer uit de moeilijke tijd die we achter de rug hebben. 

Een coronabesmetting kan nog steeds heel vervelend zijn en voor kwetsbaren zoals bijvoorbeeld onze cliënten kan dat een groter gezondheidsrisico zijn. Daarom blijft het belangrijk om aantal adviezen te blijven volgen om besmetting te voorkomen:

  • Was regelmatig uw handen.
  • Hoest en nies in uw elleboog.
  • Blijf thuis bij klachten en doe een (zelf)test.
  • Ventileer in binnenruimtes en zorg voor frisse lucht.
  • Haal uw vaccinatie, booster- of herhaalprik
  • Hiermee beschermt u zichzelf, andere cliënten, uw familie, vrienden en anderen. 

Respecteer elkaars keuzes en houd rekening met elkaar. Houd afstand als iemand daar om vraagt of als iemand een mondkapje draagt als u dat zelf niet zou doen.