Compliment of klacht

Als u tevreden bent over de zorg en ondersteuning van Pergamijn dan horen we dat graag. Dat geldt overigens ook als u - ondanks uw tevredenheid - nog suggesties hebt voor verbeteringen. U kunt uw complimenten en suggesties bespreken met de direct betrokkenen of sturen naar info@pergamijn.org.

Compliment of klacht?

Download PDF Compliment of klacht

Klachtenregeling en -procedure

Lees de klachtenregeling voor de zorg die valt onder de Wet  Langdurige  zorg (Wlz), Zorgverzekeringswet (Zvw) en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)