Compliment of klacht

Als u tevreden bent over de zorg en ondersteuning van Pergamijn dan horen we dat graag. Dat geldt overigens ook als u - ondanks uw tevredenheid - nog suggesties hebt voor verbeteringen. U kunt uw complimenten en suggesties bespreken met de direct betrokkenen of sturen naar info@pergamijn.org.

Als u tevreden bent over de zorg en ondersteuning van Pergamijn dan horen we dat graag. Dat geldt overigens ook als u - ondanks uw tevredenheid - nog suggesties hebt voor verbeteringen. U kunt uw complimenten en suggesties bespreken met de direct betrokkenen of sturen naar info@pergamijn.org.

Klacht

Klachten? Praat erover.
    Heb je een klacht of ben je ontevreden over de zorg, ondersteuning of begeleiding? Dan is het goed om te weten waar je hiermee terechtkunt.
1.    Bij voorkeur bespreek je de klacht met de mensen die er direct mee te maken hebben;

  • De (senior) cliëntbegeleider 
  • De teamleider of zijn/haar leidinggevende

In beide gevallen kan vertrouwenspersoon cliënten, ondersteunen bij het komen tot een passende oplossing. 
•    Heleen Verbeek:  06 362 19 161 e/o h.verbeek@pergamijn.org

Indien men ontevreden is rondom toepassing van Wet Zorg en Dwang dan kan men contact opnemen met de vertrouwenspersoon WZD: 
•    Susan Hermans:         06 34 57 69 90 e/o susanhermans@burgerkrachtlimburg.nl
•    Desiree van Goor:       06 41 14 53 90 e/o desireevangoor@burgerkrachtlimburg.nl


2.    Klachten rondom de Wet Zorg en Dwang worden behandeld door de KCOZ
www.kcoz.nl. Klachten kunnen niet rechtstreeks bij de KCOZ worden ingediend, maar worden ingediend via Pergamijn.

3.    Met klachten van een algemeen karakter en klachten die zich richten tegen een beslissing kun je terecht bij:
o    de klachtencommissie bij Pergamijn, schriftelijk via postbus 40, 6100 AA Echt. Het klachtenreglement is te lezen op www.pergamijn.org

Cliëntvertrouwenspersoon

Heleen Verbeek is cliëntvertrouwenspersoon bij Pergamijn. Zij ondersteunt de cliënt en zijn familieleden en/of wettelijk vertegenwoordiger. Zij verduidelijkt, geeft advies en verleent bijstand bij het zoeken naar een duurzame oplossing. Daarbij behartigt zij de belangen van de cliënten. U kunt contact opnemen met  Heleen via:        

Telefoonnummer: 06 36 21 91 61

E-mail: h.verbeek@pergamijn.org

Klachtenfunctionaris

De klachtenfunctionaris wordt ingehuurd door Pergamijn is onafhankelijk en onpartijdig en bemiddelt om tot een bevredigende oplossing voor álle partijen te komen. U kunt de klachtenfunctionaris bereiken via:
        

Klachtenfunctionaris Pergamijn
Antwoordnummer 570
4200 WB Gorinchem
Telefoonnummer: 088 024 51 44
E-mail: klachtenfunctionarispergamijn@cbkz.nl

Klachtencommissie

Klachten van een algemeen karakter en klachten die zich richten tegen een beslissing kunt u schriftelijk melden via:

        Klachtencommissie cliënten

        T.a.v. de ambtelijk secretaris

        Postbus 5002

        6097 AK Heel

        E-mail: klachtencommissie.clienten@pergamijn.org

Tot slot is het mogelijk uw klacht over een zorgverlener of arts neer te leggen bij: 
                                - Geschillencommissie Gehandicaptenzorg
                                - Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
                                - Landelijk Meldpunt Zorg. 

Klachtenregeling en -procedure