De stichting heeft tot doel middelen bijeen te brengen, te beheren en ter beschikking te stellen voor activiteiten en producten met een collectief karakter

- Ter directe bevordering van de kwaliteit van leven van cliënten van Stichting Pergamijn,

- Voor zover niet of niet geheel gefinancierd uit reguliere middelen.

De stichting wilt dit doel bereiken met alle beschikbare wettige middelen, doch in het bijzonder door financiële bijdragen en stimulering van genoemde activiteiten, projecten en producten, die bijdragen aan de kwaliteit van leven van cliënten van Stichting Pergamijn.

Beleid Vrienden van Pergamijn

Bestuurssamenstelling St. Vrienden van Pergamijn

Financiële verantwoording 2019

Kascontrole 2019

Verslag activiteiten 2019