ISO

Stichting Pergamijn voldoet aan de eisen gesteld in de Kwaliteitsmanagementsysteemnorm: ISO 9001:2015

Certificaatnr.: 274150-2018-AQ-NLD-RvA
Geldig: 24 januari 2023 - 23 januari 2026