Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag

Stichting Pergamijn biedt aan iedereen met een WLZ (Wet Langdurige Zorg) - zorgindicatie (voor Verstandelijk Gehandicapten = VG) een passend zorgaanbod.

Kijk voor meer informatie over een zorgindicatie op de website van het ministerie van volksgezondheid.

Met al uw vragen kunt u terecht bij de zorgadviseurs van Pergamijn.

Wij zijn te bereiken via

ons algemeen nummer 0475-777540