Centrale Cliëntenraad Pergamijn

Veranderende activiteiten, verhuizingen, nieuwe behandelmethodes,... Pergamijn is als organisatie voortdurend in beweging. Als cliënt heb je met deze veranderingen te maken.

Pergamijn vindt dat je daarover goed moet worden geïnformeerd en dat jouw belangen goed moeten worden behartigd. Daarin speelt de Centrale Cliëntenraad (CCR) een belangrijke rol. 

De CCR: wie en wat?

Maar wat doet de CCR nou precies en wie zijn de leden? Meer daarover vind je terug in deze flyer: 

Centrale Cliëntenraad Pergamijn (download)

Vergaderingen

De CCR en haar commissies vergaderen geregeld over allerlei thema's. Een overzicht van de vergaderdata vind je hier: 

Vergaderdata CCR 2024 (download)

Als cliënt, verwant of wettelijk vertegenwoordiger heb je het recht om de vergaderingen van CCR en commissies bij te wonen. Als je dat wilt, meld je dan minimaal één week voor de vergaderdatum aan bij de ondersteuningsfunctionaris Nancy Lemmens: n.lemmens@pergamijn.org.  

Medezeggenschap is belangrijk!

Meedenken, meepraten en meebeslissen over de zaken die jou als cliënt aangaan is belangrijk. Meer nog: het is een recht! Wil je meer weten over de Wet Medezeggenschap, neem dan een kijkje op de website van de Rijksoverheid

Hoe werkt medezeggenschap? Wat is het adviesrecht van de CCR? Wat bedoelen we met instemmingsrecht of ongevraagd advies? Alles over deze onderwerpen en nog veel meer informatie is verzameld op volgende websites: 

  • VraagRaak is het steunpunt collectieve medezeggenschap in de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Klik door naar hun website
  • Het LSR is een andere koepelorganisatie voor cliëntenraden. Op hun website vind je een heleboel filmpjes die in klare taal uitleggen wat medezeggenschap inhoudt. Klik hier om naar de filmpjes te gaan. 
  • Een gratis e-learning over medezeggenschap aangeboden door Cosis kun je volgen via deze link

Hier vind je bijvoorbeeld een filmpje over het het werk van de cliëntenraad (klik op de afbeelding):