Pergamijn is als organisatie voortdurend in beweging

Veranderende activiteiten, verhuizingen, nieuwe behandelmethodes. Als cliënt heb je met deze veranderingen te maken.

Pergamijn vindt dat je daarover goed moet worden geïnformeerd en dat jouw belangen goed moeten worden behartigd. Daarin speelt de cliëntenraad een belangrijke rol. Deze raad behartigt jouw belangen; bekijkt of jij er met al die veranderingen wel op vooruit gaat.

Lees de flyer Maak kennis met de centrale cliëntenraad (download PDF)