Missie & Visie

Onze missie

“Ieder mens geeft het liefst zelf vorm aan zijn eigen leven. Soms lukt dit niet op eigen kracht. Wij ondersteunen mensen met een verstandelijke beperking en/of complexe zorgvraag. Door goed te luisteren naar de wensen van onze cliënten en hun netwerk geven wij invulling aan alle facetten van het leven: wonen, werken, vrije tijd of contacten met anderen. Wij zijn een professionele partner en handelen vanuit ons hart, gelijkwaardigheid en respect.”

Onze visie

“Om invulling te geven aan onze missie kiezen we voor complexe langdurige zorg. Wij bundelen onze kennis en kunde met die van onze netwerkpartners om zorgarrangementen op maat van de cliënt te ontwikkelen.
We leveren een bijdrage aan sectoroverstijgende cliëntvraagstukken door te groeien naar een netwerkorganisatie.
Wij investeren continu in kennis en unieke kwaliteiten van onze medewerkers en vrijwilligers.”

Samen vormen we Pergamijn.
We hebben elkaar nodig,
nu en in de toekomst!

We laten ons gidsen door de volgende principes:

  • We zijn samen beter en komen samen verder
  • We laten cliënten en medewerkers het beste uit zichzelf halen
  • We zijn een trotse, daadkrachtige en professionele partner met lef