Missie & Visie

Onze missie

Kleurrijk leven: dat wil iedereen. Midden in de maatschappij of in een beschermde woonomgeving.

'Het is onze missie om mensen met een verstandelijke beperking vanuit hun eigen vraag of behoefte passende ondersteuning te bieden. Zo zelfstandig als mogelijk, zo beschermend als nodig.'

Onze visie

Wij denken in mogelijkheden om op een hedendaagse manier invulling te geven aan ondersteuningsvragen van mensen met een verstandelijke beperking, steeds met kwaliteit van leven als doel. We versterken onze jarenlang opgebouwde kennis, kunde en ervaring in de zorg, ondersteuning, medische, paramedische en agogische behandeling. Daarin gaan wij complexiteit niet uit de weg en zijn we niet alleen van toegevoegde waarde voor cliënten en hun naasten, maar ook voor andere (zorg)aanbieders. 

Als organisatie met een rijke geschiedenis kijkt Pergamijn met vertrouwen vooruit. We ontwikkelen en leren continu. We vernieuwen met oog voor duurzaamheid en nieuwe kansen. We werken aan een toekomst waarin arbeidsbesparende technologie hand in hand gaat met de oprechte warme aandacht voor cliënten en medewerkers. 

In onze visie op de toekomst zijn ook samenwerkingsverbanden essentieel; of het nu gaat om de samenwerking met naasten, het samen optrekken met professionele spelers vanuit complementariteit of om de samenwerking tussen teams en collega's onderling.

Bij onze medewerkers en vrijwilligers staan de juiste houding, competenties en een hart voor onze cliënten voorop. We benutten ieders kwaliteiten om elke cliënt te omringen met passende zorg, ondersteuning, begeleiding en behandeling.

Daarom investeren we in groei en ontwikkeling van elk individu, maar ook van Pergamijn als kleurrijk geheel.

We laten ons gidsen door de 4 P's van Pergamijn:

Passie
Bij Pergamijn vormt de zorg voor de cliënten het hart van de organisatie. Het is onze missie, onze bestaansreden, onze passie. Dit verbindt ons met elkaar en met Pergamijn.

Professioneel

We hebben de juiste kennis en vaardigheden in huis om onze missie waar te maken: cliënten omringen met de best passende zorg, ondersteuning, begeleiding en behandeling.

Dit doen we elk vanuit onze eigen rol en verantwoordelijkheid. Hierin blijven we leren, vernieuwen en ontwikkelen, met aandacht voor duurzaamheid.

Partnerschap

Bij Pergamijn geloven we dat ieder zijn of haar aandeel heeft in het succes van de organisatie: zorgmedewerkers en behandelaren, leidinggevenden en ondersteunende medewerkers.

Samenwerken met elkaar, met het netwerk rondom de cliënt en met andere partijen is een essentieel ingrediënt van dat succes.

Positief

Bij Pergamijn zijn werkplezier, aandacht en waardering op de werkvloer belangrijk.

Zo stimuleren we een positieve cultuur voor medewerkers en kwaliteitszorg voor cliënten.

We zijn een warme organisatie met oog voor het welbevinden van cliënten, collega's, vrijwilligers en verwanten.

Wil je meer weten over de meerjarenrichting van Pergamijn? Bekijk dan de brochure 'Samen de toekomst kleuren'.