Kwaliteitsrapport en jaarverslag Pergamijn 2020

Dit was 2020 voor Pergamijn

Pergamijn kijkt terug op een onwerkelijk jaar. Een jaar waar het er op aankomt in de zorg. Er wordt in alle sectoren van de zorg heel veel gevraagd. En we leveren het uiterste. Zonder alle geweldige medewerkers is er geen goede zorg mogelijk. We mogen tevreden zijn over hoe dit jaar is samengewerkt door iedereen. Naast onze cliëntbegeleiders hebben ook de dienst ondersteuning, HR en het Gezondheidscentrum veel mogelijk gemaakt. Er veranderde zo veel. Digitaal werken, dagbesteding op de woning, ongewenste maar noodzakelijke bezoekregelingen. We hebben moeilijke maatregelen moeten nemen, maar we kijken ook naar wat wel kan. We maken plezier ondanks de moeilijke omstandigheden. Dat is allemaal te lezen in dit kwaliteitsrapport en jaarverslag in 1.  Risico’s kennen we nog steeds. Pergamijn werkt in een krappe arbeidsmarkt. Het verloop van medewerkers in de branche en bij ons zorgt voor de nodige uitdagingen. We gaan die uitdagingen aan, ook in 2021.

Om een beeld te krijgen van hoe het coronavirus het dagelijkse leven en de zorg voor cliënten heeft beïnvloed bij Pergamijn is er een samenvatting gemaakt van praktijkverhalen die dit kwaliteitsrapport ondersteunt. Deze verhalen zijn verweven in het rapport en zijn herkenbaar aan een QR-code of te lezen via de linkjes.

Het kwaliteitsrapport is tot stand gekomen door de inzet van een redactieraad, medewerkers, cliënten, verwanten en vrijwilligers die mooie verhalen wilden delen. De publieksversie is tot stand gekomen door cliënten die onderwerpen te laten selecteren, die voor hen het belangrijkst waren. De cliënten van het Pergamijn Mediateam maakten een visueel overzicht van het jaar 2020 waarin cliënten vertellen over o.a. de impact van Corona én meer ...

We werken immers samen aan het kwaliteitsrapport. Dit kwaliteitsrapport maakt onlosmakelijk onderdeel uit van de jaarverantwoording over 2020, samen met het bestuursverslag, de jaarrekening en de publieksversie van dit rapport. In dit rapport is te lezen wat Pergamijn heeft gedaan in 2020 om haar kwaliteit van zorg verder te verbeteren en hoe we er financieel voor staan.

Kijk op over Pergamijn om het kwaliteitsrapport en jaarverslag 2020 van Pergamijn te lezen.