Pergamijn pioniert met zelfevaluatie en verbeterplan palliatieve zorg

Palliatieve zorg, ook bij Pergamijn wordt er aandacht aan besteed om zo goed mogelijk te zorgen voor cliënten met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Daarom maakt onze organisatie deel uit van een landelijk netwerk rond palliatieve zorg. Het doel is om uit te wisselen en elkaar te inspireren / helpen.  Zo is Pergamijn betrokken in de pilotfase van een tool voor zelfevaluatie rond palliatieve zorg. Zorgmanager Yolande van der Beek en teamleider Mieny Caddeo hebben daarin het voortouw genomen.

Totaalbeeld en bewustwording

“De zelfevaluatie heeft ons een totaalbeeld gegeven: wat doen we al goed, waar zitten verbeterpunten? Zo zijn we gekomen tot een verbeterplan. We slagen er goed in om dat om te zetten naar de praktijk en de opgedane inzichten te borgen in onze organisatie”, legt Yolande uit. “Bovenal zijn we ons heel erg bewust geworden van wat palliatieve zorg voor een organisatie als Pergamijn betekent. Sommige van onze cliënten zijn al sinds hun geboorte erg kwetsbaar, en daardoor palliatief. Dat doet ons anders kijken naar de zorg waarmee we hen omringen.”

Positieve resultaten

Dit pionierswerk bij Pergamijn heeft dus geleid tot positieve resultaten. Er is een verbeterplan en Pergamijn werkt actief aan de verbeterpunten.  

  • Bijvoorbeeld op vlak van kennis en bewustzijn bij medewerkers. Er is een multidisciplinair expertiseteam én een helpdesk die concreet advies en tips geeft.  
  • De helpdesk ontwikkelde ook een ‘pitch’ om in teams collega’s te triggeren om te gaan nadenken rond dit onderwerp.  
  • Er is gestart met een speciaal op maat gemaakte opleiding in samenwerking met Zuyd Hogeschool. Eind dit jaar ronden de deelnemers hun opleiding af met een afstudeerstuk en (mini)symposium. Tijdens dit symposium presenteren alle deelnemers hun idee ter verbetering van palliatieve zorg binnen Pergamijn. 
  • Er is een ‘Protocol voor en na overlijden’ ontwikkeld, waarbij ook de CCR (Centrale Cliëntenraad) betrokken was.  

Bekijk het filmpje!

Kortom, het thema is heel goed geborgd in de organisatie en Pergamijn wordt aanzien als een referentie op dit vlak binnen de VG-sector. Daar mogen we trots op zijn!  

Stichting Fibula, die het netwerk begeleidt, maakte een mooi filmpje over de Zelfevaluatie Palliatieve Zorg. Bekijk het filmpje op YouTube!

Wat is palliatieve zorg?

Palliatieve zorg is zorg die de kwaliteit van het leven verbetert van patiënten en hun naasten die te maken hebben met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid, door het voorkomen en verlichten van lijden, door middel van vroegtijdige signalering en zorgvuldige beoordeling en behandeling van problemen van fysieke, psychische, sociale en spirituele aard. Gedurende het beloop van de ziekte of kwetsbaarheid heeft palliatieve zorg oog voor het behoud van autonomie, toegang tot informatie en keuzemogelijkheden.